Kreisler: Sicilienne und Rigaudon
Kreisler-komposition för violin och piano.
100 kr