Munspel och dragspel

 

Om munspel och dragspel

De första dragspelen konstruerades i Europa på 1820-talet. Ljudet skapas genom att luft, med hjälp av bälgen, passerar små metalltungor som då vibrerar. Detta fungerar på samma sätt som hos munspelet.

Ett fullstort dragspel har oftast sex rader med knappar i basen som spelas av vänster hand. Melodin spelas av höger hand där det antingen är runda knappar eller tangenter som på t ex ett piano. Det finns också mindre dragspel med en eller två rader knappar, dessa kallas för durspel.

Munspelets historia sträcker sig över 3000 år tillbaka till Kina där man spelade på "Sheng", ett blåsinstrument med en fri ljudalstrande tunga. Sheng är ett instrument som fortfarande används idag i den traditionella kinesiska musiken. Så småningom spred sig Shengen till Europa och första gången det skrivs om instrumentet är år 1740.