Visa priser: Exkl. moms Inkl. moms
Ring oss på

031-96 32 00

Mån-fre 10.00-15.00

 


Säkra betalningar
Säkra betalningar med Klarna, PayPal eller Swish
 Kurser och fortbildningar 2016

musikskolan.se erbjuder fortbildningar för lärare, församlingsmusiker, studiecirkelledare och andra personer som är verksamma inom musik och pedagogik. Du kan antingen delta i våra fastlagda kurser eller boka in oss för en skräddarsydd kurs på din arbetsplats eller t ex i din kommun. Kontakta oss på 031-96 32 00 för bokning och mer information. 


Kom igång med iPad - Garageband, iMovie och e-böcker

Skulle du vilja utveckla ditt arbetssätt i skolan men kommer inte loss? Under en dag får du på ett handfast sätt komma igång och göra egna projekt som gör att du direkt kan börja arbeta med din iPad i klassrummet när du kommer tillbaka.
Kursen vänder sig till: lärare i musik eller andra som vill använda musik, film och text i sin undervisning eller verksamhet.


Digitala verktyg - nya möjligheter i musikundervisningen

Kursen innehåller ett smörgåsbord med konkreta tips på hur du kan utveckla din musikundervisning, hela tiden med eleverna och den nya tekniken som utgångspunkt.
Kursen vänder sig till lärare i kulturskolan, lärare som undervisar i musik i grundskolan m fl


Klassorkester och blåsorkester från början

Ett bra sätt att nå en del av grundskolans mål avseende instrumentalspel och notläsning är att arbeta med klassorkester. Här får du under en dag lära känna ett material som kan användas i många olika sammanhang.
Kursen vänder sig till lärare i kulturskolan, lärare som undervisar i musik i grundskolan, lärare med nybörjareensembler

Klassrumsmusicerande på låg- och mellanstadium

Redan de yngsta barnen i grundskolan ska spela melodi-, ackord- och slagverksinstrument. Det ställer stora krav på den undervisande läraren och den här kursen visar på ett handfast sätt på olika möjligheter. Vi spelar mycket tillsammans, allt från ukulele till blandad ensemble.
Kursen vänder sig till lärare som undervisar i musik på låg- och mellanstadium.

Förskolesång - sätt igång!

För dig som arbetar i förskola eller förskoleklass och vill få mer kunskap om barnsång och musik. Du strävar kanske efter att utveckla ditt sätt att arbeta med sångstunderna och musik i allmänhet? Kursen riktar sig framförallt till pedagoger med begränsad erfarenhet i notläsning och instrumentspel och som arbetar med barn i förskoleåldern.


Arra för blåsorkester

Hur skall man göra för att få sina arrangemang att både vara enkla, roliga att spela och låta bra? Jan Utbult tipsar och berättar, och med utgångspunkt i musiklärarens vardag gör vi sedan enkla och konkreta övningar som vi spelar tillsammans.
Kursen vänder sig till lärare i kulturskolan, orkesterledare i föreningar och församlingar


Blåsbanken 1, 2 och 3

Vi spelar oss igenom Blåsbanken och diskuterar hur man kan använda materialet på olika sätt, för olika ensembler och i olika undervisningsformer.
Kursen vänder sig till blås-, slagverks- och komplärare i kulturskola, orkesterförening, studieförbund m.fl..


Skriv för rockband

Behöver du ofta planka låtar och skriva ut dem på ett lättläst sätt till ditt band eller dina elever? Här får du tips på hur du snabbare kan utöka din repertoar och koncentrera dig mer på att repa än att skriva.
Kursen vänder sig till lärare i kulturskolan, lärare som undervisar i musik i grundskolan, rockbandslärare.

 
Pris och anmälan

Pris på individuellt anpassade studiedagar offereras. Kontakta oss för anmälan och mer information. Telefon 031-96 32 00 eller e-post: kontakt@musikskolan.se

Regler för kursbokning
musikskolan.se följer branschstandard för bokning och avbokning av öppna kurser.

Anmälan är bindande så snart musikskolan.se har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på kurs, datum och antal deltagare.
Kursavgiften faktureras ca två veckor före kursstart.

Avbokning skall göras skriftligt till musikskolan.se. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta musikskolan.se med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen, efter samråd med musikskolan.se, överlåtas till annan person i samma organisation.

musikskolan.se förbehåller sig rätten att vid speciella omständigheter att ställa in en kurs. Då sker avbokning senast 14 dagar före kursstart och alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.