Inspiration & undervisningHej musiklärare, kyrkomusiker, fritidspedagog, scoutledare...!

Här har vi försökt samla sådant som vi tror kan hjälpa dig att utveckla din undervisning, dina sångsamlingar, din körövning etc.

Dels finns här en massa böcker med sånger för olika åldrar, tillfällen och genrer, dels finns litteratur som kan inspirera dig och kanske göra vardagen lite roligare och enklare.