Musik i skolan

MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik av Zandra Adolfsson, Jan Utbult och Pia Åhlund. Materialet revideras inför Lgr22 och avsett för grundskolans årskurs 1-3. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material.

MUSIK I SKOLAN INNEHÅLLER:Musik i skolan
  • Lärarhandledning 1-3 
  • Sångbok 1-3
  • Elevhäfte 1
  • Elevhäfte 2
  • Elevhäfte 3
  • Cd-skivor med alla sånger och kompbakgrunder
  • Album med sånger och kompbakgrunder på Spotify och andra streamingstjänster
  • Filmer på YouTube
MUSIK I SKOLAN är indelat i 14 kapitel (arbetsområden) fördelat på 28 musiklektioner för varje årskurs. Några områden är ligger paralleltt över lågstadiet för att möjliggöra samarbete mellan klasser, lärare och ämnen.

I lärarhandledningen finns utförliga lektionsanvisningar och referenser till Sångbok och Elevhäften. Varje lektion är omsorgsfullt beskriven utifrån innehåll, syfte och metodik och med en genomtänkt progression. Materialet passar både lärare med stor erfarenhet som vill ha inspiration, nya idéer och ”färdigt material” och "nya" lärare som behöver bygga upp en ”repertoar”, har kortare erfarenhet eller begränsad utbildning.

Sångbok Årskurs 1-3 innehåller 84 sånger och låtar. Här finns nyskrivet material och klassiker, anpassat till elevernas åldrar och presenterade i ett pedagogiskt sammanhang. Alla låtar är  noterade med noter, text och ackord. Till varje sång finns inspirerande tips och hänvisningar till lärarehandledningen.

För att du som lärare ska kunna arbeta fritt i klassrummet, lätt kunna presentera en sång, enkelt kunna kompa klassen etc, finns alla sånger och klingande övningar inspelade. Du hittar musiken på Spotify och andra streamingstjänster som album med titlarna Musik i skolan. Cd-skivor med samma innehåll går att beställa.

Elevhäfte 1, 2 och 3 är utformade utifrån elevernas läsmognad. Häftena kan användas för inspiration och lektionstips, för att befästa kunskaper och som stöd för barns olika inlärningsmetoder. De kan också fungera för en tillfällig vikarie och som elevernas sångbok att få med sig efter avslutat läsår. Elevhäftena beställs separat.

Som ett komplement till lärarhandledningen finns filmer till många av lektionerna, publicerade på YouTube. Många av filmerna passar även bra att visa för eleverna på musiklektionen.
Här på musikskolan.se finns även många andra bra resurser att använda för dig som är lärare. Klicka här för att läsa mer.
Musik i skolan Sångbok Årskurs 1-3
Sångbok med noter och spelanvisningar till Musik i skolan Årskurs 1-3.
395 kr
Köp
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 1
Elevhäfte för Musik i skolan årskurs 1.
39 kr
Köp
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 2
Elevhäfte för Musik i skolan årskurs 2.
39 kr
Köp
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 3
Elevhäfte för årskurs 3.
39 kr
Köp
Musik i skolan Cd-pack Årskurs 1-3
Sex cd-skivor med alla sånger i Musik i skolan Sångbok, både som fullversioner och ...
550 kr
Köp
Jag tänker inte vara rädd - en musikal för barn
Musikal för barn med 13 nyskrivna sånger. Temat är rädslor och mod.
350 kr
Köp
Musik i skolan dubbel-cd Årskurs 1
Två cd-skivor med alla sånger i Musik i skolan årskurs 1.
197 kr
Köp
Musik i skolan dubbel-cd Årskurs 2
Två cd-skivor med alla sånger i Musik i skolan årskurs 2.
197 kr
Köp
Musik i skolan dubbel-cd Årskurs 3
Två cd-skivor med alla sånger i Musik i skolan årskurs 3.
197 kr
Köp
Musik i skolan Lärarhandledning Årskurs 1-3 Lgr22
Ett heltäckande läromedel i musik för årskurs 1-3. Lärarhandledningen rev...
1195 kr
Köp
Musik i skolan Lärarpaket Årskurs 1-3 Lgr22
Musik i skolan Lärarhandledning 1-3 Lgr22 + Musik i skolan Sångbok 1-3
1395 kr
Köp
Spela boomwhackers Bokpaket 1 LH + 15 EH
Materialet Spela boomwhackers passar för allt spel med färgmärkta instrument. Paket...
795 kr
Köp!
Spela boomwhackers Cd-skiva
Cd-skiva med alla låtar som ingår i materialet Spela boomwhackers.
125 kr
Köp
Spela boomwhackers Elevhäfte
Elevhäfte till läromedlet Spela boomwhackers.
44 kr
Köp!
Spela boomwhackers Lärarhandledning
Boomwhackers passar bra att spela i grupp, både i grundskolan och kulturskolan. Här f...
335 kr
Köp