Trombon/Baryton

Om trombonen

Redan för flera tusen år sedan började man spela på instrument som fungerade likadant som dagens tromboner. Ljudet skapades med hjälp av läpparnas vibrationer och förstärktes i ett rör. På 1200-talet var instrumenten helt raka men så småningom började man böja rören för att de skulle vara lättare att hålla och att dra.

Trombonen, som den ser ut idag, konstruerades på 1400-talet och användes redan från början vid många skilda sammanhang. Man kunde höra tromboner spela till koraler i kyrkan men också till dansmusik vid hovens fina fester. På 1600-talet började tromboner användas i operaorkestern och på 1880- talet infördes tromboner även i symfoniorkestern. Idag används tromboner även i många andra sammanhang som t ex i blåsorkestrar och i jazzmusik. Ett annat namn för trombon är dragbasun.

trombon

Topplistan

 Presentinslagning
19 kr
Köp
Blås mer 2
fr. 59 kr
Kul med trombon del 1
205 kr
Köp