Stråksträngar

Cellosträngar set 1/2 A D G C
Ett set strängar för halvcello.
725 kr
Cellosträngar set 1/4 A D G C
Ett set strängar för kvartscello.
725 kr
Cellosträngar set 3/4 A D G C
Ett set strängar för trekvartscello.
725 kr
Mandolinsträngar set .011-.040 loop end
Set med mandolinsträngar.
99 kr
Violinsträngar set 1/2 Ascenté
Ett set strängar för 1/2-fiol.
295 kr
Violinsträngar set 3/4 Ascenté
Ett set strängar för 3/4-fiol.
295 kr
Violinsträngar set 4/4 Ascenté
Ett set strängar för 4/4-fiol.
295 kr