Tuba

Om tuban

Redan för flera tusen år sedan började man spela på instrument som fungerade likadant som dagens bastubor. Ljudet skapades med hjälp av läpparnas vibrationer och förstärktes i ett rör. På 1200-talet kom föregångaren till dagens brassinstrument till Europa och på 1400-talet konstruerades trombonen. Trombonen fanns i många olika storlekar och en del var lika stora och hade samma tonförråd som dagens bastubor. Bastuban, som den ser ut idag, konstruerades på 1830-talet, några år efter det att ventilsystemet hade uppfunnits och börjat användas på andra brassinstrument.

tuba

Topplistan