Flerstämmigt/Ensemble

Compatible Duets For Strings del 2 kontrabas
Duetter för kontrabas, eller kontrabas med annat stråkinstrument.
215 kr
Compatible Trios For Strings Kontrabas
Trios för stråkinstrument. Tre kontrabasar kan spela tillsammans i denna bok, men du kan...
185 kr
Gould: Benny's Gig
Musik för klarinett och kontrabas.
35 kr
Progressive Quartets Kontrabas
Kvartetter för stråkinstrument i valfri kombination. Ordnade i svårighetsgrad.
195 kr