Oboe

 

Om oboen

Olika blåsinstrument har använts runt om i världen i flera tusen år. En direkt föregångare till oboen är skalmejan som kom till Europa från Orienten redan på 1100-talet. Skalmejan är ett träinstrument med dubbelt rörblad, konisk form och hål som täcks med fingrarna. Skalmejan blev vanlig under medeltiden och renässansen.

I mitten av 1600-talet konstruerades oboen i Frankrike. Instrumentet fick då också sitt namn och började likna oboen som den ser ut idag. På 1800-talet skapade instrumentmakare ett klaffsystem som hade Böhms klaffmekanism för tvärflöjten som förebild. Detta är det allra vanligaste klaffsystemet som används för oboer idag.

oboe