KÖPVILLKOR och allmänna villkor

ALLMÄNT
Musikskolan.se säljer noter, böcker, mjukvara, musikinstrument och tillbehör via Internet, e-post, telefon eller post till privatpersoner, företag, kommuner och andra organisationer i Sverige. För att handla hos musikskolan.se måste du vara myndig. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen. 

KUNDUPPGIFTER
Genomförd beställning innebär att du tagit del av våra köpvillkor före köpet och att du godkänner köpvillkoren och samtycker till att namn och adressuppgifter registreras i vårt kundregister, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan lagstiftning (bokföringslagen). Uppgifterna används av musikskolan.se, dels för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (betalning och leverans av produkter, m m), dels för att utgöra underlag för information och marknadsföring. Information och marknadsföringsmaterial kan överföras till dig via e-post, brev och sms av musikskolan.se.  Musikskolan.se använder Google Ads funktion för omvandlingsspårning. Musikskolan.se lagrar inga uppgifter kring betal- eller kreditkort.

PRISER
Priserna på våra varor anges i svenska kronor och inkluderar moms, om inte annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering. För böcker och annat material som skickas fysiskt tillkommer leveransavgift på beställningarna. För större och tyngre artiklar som skickas som paket debiteras den faktiska fraktostnaden. För filer som laddas ner eller programvaror som levereras som kod tillkommer inga leverans- och expeditionsavgifter.

BETALNING VIA KLARNA
musikskolan.se samarbetar med Klarna för smidiga och enkla betalningslösningar. Klicka här för att läsa Klarnas användarvillkor.

BETALNING MED SWISH ELLER VIA PAYPAL
Betalning kan göras med Swish och via PayPal. I ditt Swishmeddelande resp PayPal-konto kommer musikskolan.se att anges som mottagare.

BETALNING MED FAKTURA
Skolor, kommuner, församlingar och andra organisatinoner har möjlihget att betala mot faktura som ställs direkt av musikskolan.se. Betalningsvillkor för faktura är normalt 30 dagar från fakturadatum. Om vi tvingas skicka påminnelse tillkommer en avgift på 50 kr. Om betalningen trots påminnelse ej inkommer skickar vi fakturan till inkasso. Om kunden väljer faktura som betalningsmetod gör vi alltid en anmärkningskontroll. Vi förbehåller oss rätten att neka kunden att köpa via faktura. Kunden kommer då att få ett meddelande från oss angående detta. Kund som har betalningsanmärkningar rekommenderas att betala på annat sätt. För fakturabetalning tillkommer en avgift på 19 kr. 
I vissa fall kan vi enligt överenskommelse, i stället föreslå förskottsbestalning.

LEVERANS
Leverans till privatpersoner sker som A-brev, varubrev med Postnord eller som paket med DHL eller PostNord. Vi expedierar ordern inom 1-4 dagar, till detta kommer transportörens tid. Varorna levereras tillsammans med följesedel. Kvitto/faktura skickas separat, i första hand till din mejladress. I det fall du hanldar via Klarna, Swish eller Paypal utgör kvittenser från dessa i första hand din verifikation.

KOPIERING
Det är inte tillåtet att kopiera köpt material om inte annat anges eller efter särskild uppgörelse med musikskolan.se. 

REKLAMATION
Reklamation av felaktigt eller skadat material ska göras snarast möjligt och senast inom 2 månader från varans mottagande. Kontakta alltid musikskolan.se om du behöver reklamera en vara. Vid reklamation med paket skickas en returfraktsedel till köparen efter överenskommelse med musikskolan.se.

ÅNGERRÄTT
Som privatperson har du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen då varan mottagits. Frakt och returfrakt betalas av köparen. Kontakta gärna musikskolan.se före retur, för att underlätta återbetalning. Returnerade varor skall vara oanvända. Returer som packats för dåligt och därför skadats krediteras ej. Retur får ej skickas som rek, postförskott eller mot efterkrav, då inga sådana försändelser kommer att hämtas ut. Ångerrätten gäller endast privatpersoner. Ångerrätten gäller ej programvaror där förseglingen (omslutande plast eller klistermärke) brutits eller då koder tagits i bruk.

OUTLÖSTA PAKET
Beställt material som ej hämtats ut och därför kommer i retur debiteras med kostnader för frakter samt en administrativ kostnad på 50 kr.

BREV OCH PAKET SOM EJ KAN LEVERERAS  
För brev och paket som PostNord eller DHL ej kan dela ut på grund av att du som kund uppgett en ogiltig eller felaktig adress, och som därför kommer i retur till oss, debiterar vi kunden den verkliga fraktkostnaden.

REGLER FÖR KURSBOKNING
musikskolan.se följer branschstandard för bokning och avbokning av öppna kurser.
Anmälan är bindande så snart musikskolan.se har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på kurs, datum och antal deltagare. Kursavgiften faktureras ca två veckor före kursstart.

Avbokning skall göras skriftligt till musikskolan.se. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart ska beställaren ersättamusikskolan.se med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.Vid förhinder kan platsen, efter samråd med musikskolan.se, överlåtas till annan person i samma organisation.

musikskolan.se förbehåller sig rätten vid speciella omständigheter att ställa in en kurs. Då sker avbokning senast 14 dagar före kursstart och alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

KONTAKTUPPGIFTER
Kontakta gärna musikskolan.se om du har frågor kring din beställning eller leverans. Mejla till order@musikskolan.se eller ring 031-96 32 00

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Tack för att du använder vår hemsida och våra tjänster. Din personliga integritet är viktig för oss.

Här presenterar vi vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi gör det, varifrån vi fick dem, vem som är involverad, och hur det är lagligt för oss att behandla dem.

Vi förklarar också hur vi behandlar personuppgifter och vad vi gör för att skydda var och ens  personliga integritet.

Vänligen läs denna personuppgiftspolicy - genom att fortsätta använda våra hemsidor och tjänster bekräftar du att du läst och förstått den i sin helhet. Vi hoppas att du, efter att ha läst vår personuppgiftspolicy, känner dig säker på att vi arbetar för att leva upp till dina förväntningar och de lagkrav som finns.

Om du har frågor angående vår policy eller våra uppgifter om dig kan du kontakta oss på kontakt@musikskolan.se eller 031-96 32 00

musikskolan.se Öckerö AB, org nr 556962-7291, Östra hamnen 7, 475 42 Hönö, Sverige (“musikskolan.se”, “vi”,”vår” eller “oss”), inklusive vårt moderbolag Idériket på Öckerö AB, org nr 556590-3522, är angelägna att skydda och respektera varje enskild individ vars personuppgifter vi behandlar som en del av tillhandahållandet av våra produkter och tjänster (tillsammans “tjänsterna” nedan).

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

 • Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling, lösenord eller motsvarande.
 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post
 • Finansiell information: i de fall du har handlat mot faktura hos oss; information i förhållande till de fakturor som vi ställt ut till dig.
 • Information p g a. av lagliga krav: t ex kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande penningtvätt och terrorism, bokföringsinformation.
 • Beteende- och spårningsdetaljer: t ex platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.

 Vad är en personuppgift?

 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • Vem bör läsa denna Integritetspolicy?
 • Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?
 • Vad täcker denna Integritetspolicy inte?
 • I relation till vem är musikskolan.se personuppgiftsansvarig?
 • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för musikskolan.se att behandla dina personuppgifter?
 • Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter?
 • Hur kommer vi inte att använda din information?
 • Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande?
 • Vill du veta mer om vår policy att dela personuppgifter med tredje parter?
 • Vad gäller beträffande överföring till tredje land?
 • Säkerhet och integritet – vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?
 • Hur längre lagrar vi dina personuppgifter?
 • Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?
 • Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller dataskyddsmyndighet?
 • Vad gäller beträffande cookies?
 • Vad gäller beträffande tredjeparts hemsida eller tjänster?
 • Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy? 

Tredje parter som är personuppgiftsbiträden

Vi anlitar tredje parter som vi delar information med och därmed är våra personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är sådan part som behandlar personuppgifter på vår instruktion och för vår räkning.

Vi samarbetar med utvalda leverantörer, inklusive sådana som behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på sådana leverantörer är leverantörer av IT-tjänster, underhåll, hosting och support.

I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för (såsom för att fullgöra ett avtal). Vi kontrollerar våra personuppgiftsbiträden och försäkrar oss att de lämnar oss adekvata garantier avseende säkerhet och sekretess beträffande personuppgifter. Vi har skriftliga avtal på plats med våra personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning och vilka innehåller begränsningar avseende tredjelandsöverföring.

Tredje parter som är personuppgiftsansvariga

Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med är självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att vi inte är de som dikterar hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. Exempel är myndigheter, kreditupplysningsföretag, inlösare och andra finansiella institut. När personuppgifter delas med självständiga personuppgiftsansvariga gäller deras policies och processer för personuppgiftshantering.

Myndigheter

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter i den utsträckning som vi har en laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar t ex skattemyndigheter, polismyndigheter och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder. Vi kan också komma att behöva lämna information till behöriga myndigheter om din användning av våra tjänster, t ex gällande din omsättning till skattemyndigheter, såsom krävs enligt lag, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn, adress och information gällande transaktioner för din räkning genom användning av våra tjänster.

KARTLÄGGNING

 1. Beskriv personuppgifterna
 2. Vilken laglig grund?
 3. Vad används uppgifterna till?
 4. Hur länge sparar vi uppgifterna?
 5. Hur håller vi uppgifterna korrekta?
 6. Vem har tillgång till uppgifterna?
 7. Hur informerar vi?
 8. Hur ger vi tillgång?
 9. Vilka tekniska system använder vi?
 10. Hur skyddar vi uppgifter?

För de svar neda som är uppdelade i undergrupper gäller följande:

Under punkt a) beskrivs vad som gäller för personuppgifter som rör våra kunder

Under b) beskrivs uppgifter som rör leverantörer

Under c) beskrivs uppgifter som rör anställda

Under d) beskrivs andra personuppgifter som kan komma i fråga.

 1. Beskriv personuppgifterna: Personuppgifterna består av
  1. på kundsidan dels av privatpersoner som handlar av oss, dels av representanter för företag, skolor, organisationer m fl. För privatkunder omfattas uppgifterna av fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. De kunder som handlar på faktura av oss anger även personnummer. Vi sparar även betalnings- och orderhistorik. För representanter hos skolor m fl antecknas namn, telefonnummer och även mobilnummer samt mejladress. Ibland antecknas även befattning och vem vi senast hade kontakt med.
  2. på leverantörssidan består personuppgifterna av kontaktpersoner, för vilka vi sparar telefonnummer, till arbetsplatsen eller det mobilnummer som uppges, e-postadress och i vissa fall befattning hos leverantören.
  3. Uppgifter om anställda, både tillsvidareanställda och personal som arbetar vid behov. Uppgifterna omfattar fullständigt namn, adress, telefonnummer, mejl, bankuppgifter, anställningsgrad, lön och personnummer. För tillsvidareanställd personal sparas även lönestatistik, flextid, anteckningar från medarbetarsamtal och andra protokollförda personalsamtal, delegeringsbeslut och annat som berör den anställde i sin tjänst.
  4. Andra kontakter; som t ex personer som arbetar i våra lokaler eller personer som har deltagit i utbildningar anordnade av musikskolan.se. Här sparas namn, telefonnummer, mejladress och arbetsplats.

 2. Vilken laglig grund? Utöver att vi själva sparar uppgifterna i vårt affärssystem, på vår hemsida, och i mejl, sparas uppgifterna hos våra olika personuppgiftsbiträden.
  1. För kunder gäller att de har handlat hos oss, alternativt skapat ett konto på vår hemsida, skickat mejl med förfrågningar, fått offerter eller annan info som de efterfrågat. Vi sparar uppgifterna för att kunna fullfölja ett åtagande gentemot kunden, i form av leverans av produkter eller information.
  2. För leverantörer gäller att de har varit i kontakt med oss, initierat av dem eller oss. Det rör sig om inköp av varor och tjänster, prisbilder och sortiment, ömsesidiga avtal, utbetalning av royalty m m.
  3. Anställdas uppgifter sparas för att vi skall kunna följa de avtal vi tecknat samt för att kunna följa upp medarbetarsamtal, personlig och lönemässig utveckling, semesterersättning, LAS m m.
  4. Personuppgifter om hyresgäster på Östra hamnen 7 är insamlade med samtycke. Uppgifter om kursdeltagare samlas in för att kunna fullfölja åtaganden som att skicka information som utlovas eller för att kunna få in utvärderingar.

 3. Vad används uppgifterna till?
  1. Kunduppgifter som lämnats när kunden gör en beställning används för att kunna leverera det kunden beställt samt för att följa lagen om distansköp. Uppgifter som enbart lämnats när ett konto skapats på vår hemsida används för nyhetsbrev om användaren godkänt detta, annars inte alls. Alla kunder som tackat ja till nyhetsbrev får detta, fram tills de ber att få bli bortplockade. Adresser, både fysiska och e-post, till kategorier, som skolor och kyrkor, eller kunder som handlat vissa produkter, kan användas för att göra uppföljande utskick, fysiska eller via e-post, för att få uppdaterad information om våra produkter.
  2. För leverantörer gäller att vi enbart använder uppgifterna för internt bruk.
  3. Se b.
  4. Se b.

 4. Hur länge sparar vi uppgifterna? Vi strävar efter att radera uppgifter som är gamla och som inte längre behövs för att fullfölja åtaganden. För fakturor och andra dokument som berörs av bokföringslagen sparas uppgifter så länge som denna lag stipulerar. För andra uppgifter gäller olika förhållanden för olika kategorier:
  1. Uppgifter om kunder som handlat av oss sparas under en begränsad tid. För dem som handlat mjukvara kan denna tid sträcka sig över en lång period eftersom det gynnar kunden att vi sparar erforderlig info som behövs vid uppgradering, konsolidering av licenser, registrering och aktivering, tillägg etc. För kunder som handlar noter och standardiserade produkter (tillbehör, instrument etc) strävar vi efter att få ner tiden till att omfatta endast kort tid efter att reklamationsrätten för den senast inköpta varan löpt ut. När det gäller kontaktuppgifter för anställda hos organisationer, skolor m fl redigeras dessa vid varje kontakt med kunden. I andra fall strävar vi efter att redigera eller radera uppgifter som är mer än tre år äldre än kundens senaste inköp.
  2. Uppgifter om kontakter hos leverantörer sparas så länge det är aktuellt att anlita berörd leverantör. Om en leverantör inte anlitats på tre år skall denna raderas, eller åtminstone de personuppgifter som finns sparade.
  3. Uppgifter om anställda sparas under den tid anställningen pågår. För anställda som avslutat sin anställning sparas uppgifterna så länge som anspråk eller krav kan uppstå, dock ej längre än tre år. För uppgifter om pågående anställning sparas anteckningar om lön, semester, personlig utveckling och annat så länge som de är aktuella eller behövs tas i anspråk av någon part.
  4. Uppgifter för andra enligt ovan sparas endast så länge som de är korrekta eller behövs för den kommunikation som föranleder registreringen av datan.

 5. Hur håller vi uppgifterna korrekta? Alla uppgifter rättas när personen, eller den som personen företräder, meddelar att uppgifterna är felaktiga eller har ändrats. Vi rättar dessutom utan anmaning när vi uppmärksammar att uppgifter ändrats, samt tar bort uppgifter som inte längre är aktuella.

 6. Vem har tillgång till uppgifterna? Hos oss själva är det endast personal som är direkt involverad i orderhantering och bokföring som har tillgång till personuppgifter. Utöver det anlitar vi ett flertal personuppgiftsbiträden, med vilka vi slutit avtal eller angivit att de respekterar och följer dataskyddsförordningen. Dessa är i nuläget: Specter, Askås, Klarna, Avid, Hal Leonard, Sweden MIDI Music, Steinberg, RVB, Visma, PayPal, Bisnode, iZettle, Tullverket samt fraktbolag som Postnord, DHL, Schenker.

 7. Hur informerar vi?
  1. Kunder som registrerar ett konto på vår hemsida får ett automatiskt mail med information om vad vi sparar och varför. Kunden som handlar på hemsidan får information med orderbekräftelsen från webbshoppen.
  2. Kunder som handlar via mejl, telefon eller besök, samt leverantörer får i dagsläget ingen information. Detta måste vi fundera på.
  3. Anställda skall få denna information vid anställningens början. Befintlig personal har fått denna infromation skriftligt.
  4. Övriga uppgiftslämnare får denna information muntligt vid insamlandet.

 8. Hur ger vi tillgång? Alla som efterfrågar informationen får inom en vecka skriftligt besked om vad vi sparar och var vi sparar den. I förekommande fall skickar vi även skärmdumpar från de datoriserade system vi använder.

 9. Vilka tekniska system använder vi?

Specter och Askås har skapat system som gör rensning i registren enkel. I vårt gamla systme, Visma, gör vi rensningen för hand.

När det gäller det som bokföringslagen stipulerar, sparade vi tidigare detta i pappersform, numera endast digitalt. Äldre pappersutgåvor destrueras när tiden för arkivering har löpt ut.

Kunder som får leveranser med adressering via nShift läggs inte in i dessa system. Överfröigne görs nu automatiskt och behöver i normalfallet inte sparas. Några Återförsaäljare är sparade i nShift, som vi har personuppgiftsbiträdesavtal med..

Askås integrerar med Specter, Klarna, Swish och Paypal. I PayPal läggs endast få fakturor in manuellt. I Zettle sparar vi inga kunder, i de fall kunden vill registrera sig hos Zettle träffas avtal mellan kund och BisNode.

För mail används olika system av olika användare. Varje användare ansvarar för att regelbundet rensa i mailkorgar och kontaktlistor. Kundlistor som upprättas i excelark för utskick sparas på servern och rensar regelbundet.

Gamla säkerhetskopior rensas bort regelbundet, eftersom de kan innehålla personuppgifter som redan blivit rättade eller raderade.

10. Hur skyddar vi uppgifterna?

Alla datorer är försedda med lösenord som endast personal som arbetar med kundregistren känner till. Dessutom är de olika sajterna skyddade med lösenord. Varje kväll stängs datorerna av. Lösenorden uppdateras fortläpande.

Fysisk förvaring av personuppgifter är inlåsta och endast behörig personal har åtkomst.

Extern, namngiven personal, från t ex revisionsbyrå, har i förekommande fall samma åtkomst som behörig personal.

RUTINER

 • Minst en gång om året destrueras gamla fakturor och andra kopior som sparats med hänsyn till bokföringslagen. Detta görs främst i samband med den årliga inventeringen.
 • Lösenorden och rutinerna för dessa ses över med regelbundenhet.
 • Rensning av mejl görs av resp mejlinnehavare, minst fyra gånger om året.
 • Anställda med kontaktlistor i mejl, telefoner etc, vilka innehåller personuppgifter kopplade till anställningen åläggs att rensa dessa årligen. Personuppgifter skall i första hand sparas i andra system, som Visma eller Specter.
 • Icke antagna offerter och inaktuella leverantörer rensas minst en gång om året.
 • Kund- och leverantörsuppgifter i Specter redigeras omedelbart vid upptäckt av gamla eller felaktiga uppgifter.
 • Personuppgifter över kunder i Visma, Specter och Askås rensas i enlighet med de tekniska möjligheter dessa program tillhandahåller.
 • Personer som efterfrågar sina uppgifter eller ber att få bli rättade/raderade får omedelbart svar av den person på företaget som först kommer i kontakt med personen. “Vi kommer skicka dig info…” Rättning/anonymisering görs inom en vecka och personen meddelas, via utdrag, skärmdumpar och annat relevant.
 • Mottagarlistor av nyhetsbrev bör rensas vid varje utskick samt ses över minst en gång om året.
 • Kundlistor för utskick, sparade i excel, sparas högst två år för referens. Därefter raderas de.
 • Uppgifter om anställda destrueras efter tre år, om inte innehållet föranleder att de sparas.
 • Rensning av gamla säkerhetskopior  görs minst en gång per år.

LOGG

All personal som är verksam i arbetet med registervård, uppdatering etc för en gemensam logg över de rutiner och åtgärder som utförs. Detta gäller dock ej enstaka rättningar, av t ex mejladresser eller telefonnummer. Hönö 2022-05-03

KONTAKTUPPGIFTER

musikskolan.se Öckerö AB
Adress: Östra hamnen 7 
Postadress: 475 42 Hönö
E-mail: kontakt@musikskolan.se  
Telefon: 031-96 32 00  
Organisationsnummer: 556962-7291
Momsregistreringsnummer: SE556962729101