Blockflöjt

Om blockflöjten

Flöjten är ett av världens äldsta och mest spridda instrument. Redan på stenåldern spelade man på enkla flöjter och många olika sorters flöjter har tillverkats och spelats på runt om i hela världen i alla tider och i många olika sammanhang.Utvecklingen av flöjter skedde i många länder och ledde fram bland annat till blockflöjten.

Blockflöjter, eller “pipor” som de också kunde kallas, var populära instrument i många olika sammanhang ända fram till mitten av 1700-talet. Vid den tiden försvann dock användandet av blockflöjter nästan helt när tvärflöjten blev vanligare. Under den tid som blockflöjten inte användes utvecklades andra instrument och fick klaffar, ventiler och andra finesser.

I början av 1900-talet började blockflöjten att bli populär igen och tillverkades med 1700-talsflöjter som förebilder. Under 1950-talet växte intresset för medeltidsmusik och renässansmusik. Detta ökade även användandet av blockflöjter dramatiskt.

blockflöjt