Dorico

Dorico - framtiden för notskrivning är redan här

Dorico är lätt att lära sig! Det innehåller hundratals funktioner för avancerad notation, grafisk utformning, möjligher och ljud för att tillfredsställa även den professionella notskrivaren. 
Det intuitiva upplägget hjälper dig att fokusera arbetet med dina noter och du har hundratals möjligheter att styra hur dina noter ska se ut.

  • Tydligt användargränssnitt gör det enkelt att mata in noter och annat i din musik.
  • Bra grundinställningar sparar tid och rättar "intelligent" notationen medan du matar in.
  • Obegränsat antal satser eller stycken i ett enstaka projekt.
  • Fantastisk uppspelning - närmare 1500 ljud från Steinberg ingår.
  • Sequencer-liknande "piano roll" MIDI editor.
  • Mer än 3 000 symboler i musikfonten.
  • Export från och till andra program via MusicXML, MIDI, PDF, etc.
  • Stöd för VST 3 virtual instrument och effekter (30 ingår).
Vid köp av Dorico från musikskolan.se får du en svensk kom-igång-manual (pdf).
Dorico Elements 2 EE
Instegsversionen av Dorico. Specialpris för lärare, skolor, studenter och kyrkor.
669 kr
Dorico Elements 2 Retail
Instegsversionen av Dorico.
1004 kr
Dorico Pro 2 Crossgrade EE fr Finale/Sibelius. Intyg krävs.
Dorico Pro 2 notskrivningsprogram för dig som har en licens av fullstora Finale eller Sibeliu...
1793 kr
Dorico Pro 2 Crossgrade fr Finale/Sibelius. Intyg krävs.
Uppgradera från t.ex. Finale eller Sibelius. Intyg krävs.
3000 kr
Dorico Pro 2 EE
Dorico Pro 2 till specialpris för lärare, skolor, studenter eller kyrkor.
3501 kr
Dorico Pro 2 Retail
Dorico 2 Pro notskrivningsprogram från Steinberg.
5820 kr