Elbas

 

Om elbasen

Under 1700-talet utvecklades den moderna kontrabasen och blev det största instrumentet i fiolfamiljen. Kontrabasen, eller basfiolen som den också kallas, användes då främst inom klassisk musik.

I slutet av 1800-talet började kontrabasen även att användas inom jazzmusiken. Under början av 1900-talet utvecklades elgitarren och man började även exprimentera med att förstärka kontrabasar. På 1930-talet presenterade den amerikanska instrumenttillverkaren Audiovox den första elbasen som hölls på samma sätt som en gitarr och på 1950-talet skapade Leo Fender den första massproducerade elbasen.

elbas