Piano/Keyboard

Om piano och keyboard

Redan för flera tusen år sedan spelade man på olika typer av stränginstrument. Ett av sätten att spela var att slå på stängarna med små hammare. Hackbrädet var ett sådant instrument som blev vanligt hos överklassen i Europa under medeltiden. Under senare delen av medeltiden utvecklades cembalon med tangenter mekaniskt kopplade till stift som knäpper på strängen ugefär som ett plektrum. År 1709 konstruerade en italiensk cembalobyggare en spelmekanik där en hammare slog an mot strängen när man tryckte ner tangenten. Genom att slå olika hårt kunde man påverka hur starkt strängen lät. Instrumentet fick heta piano forte som på italienska betyder svagt starkt. Numera kallas det på svenska bara piano.

På 1800-talet började man exprimentera med olika klaviaturinstrument som skapade ljud på elektronisk väg. Utvecklingen fortsatte under 1900-talet med många olika typer av elektroniska instrument. Det första instrumentet som fick stor spridning var Hammondorgeln, en elorgel som konstuerades 1934. Synthesizern är ett samlingsnamn för instrument som kan skapa många olika sorters ljud. Den första Synten som fick stor spridning konstruerades av Robert Moog år 1965. Idag finns många olika elektroniska klaviaturinstrument och instrumenten utvecklas hela tiden.

Topplistan

Pianobus 1
228 kr
Köp
Pianobus 2
245 kr
Köp
Vi spelar piano 1
224 kr
Köp
Pianot och jag 1
209 kr
Köp