Klarinett

Om klarinetten

Olika blåsinstrument har använts runt om i världen i flera tusen år. En tidig föregångare till klarinetten är skalmejan som kom till Europa från Orienten redan på 1100-talet. Skalmejan är ett träinstrument med dubbelt rörblad, konisk form och hål som täcks med fingrarna. Skalmejan blev vanlig under medeltiden och renässansen. Instrumentet chalumeau uppfanns under 1600-talet och kan beskrivas som en variant av skalmejan. Chalumeaun har dock enkelt rörblad, cylindrisk form och ett klarinettlikt munstycke.

Under de följande 200 åren utvecklades ett klaffsystem till chalumeaun. Klaffarna gjorde bland annat att instrumentet fick ett nästan dubbelt så stort tonomfång. De nya tonerna tyckte man liknade trumpettoner, och eftersom trumpet också kallades clarino fick det nya instrumentet heta clarinett, alltså liten trumpet. Klarinetten används i väldigt många olika musikaliska sammanhang. Förutom i klassisk musik och i blåsorkestrar bl. a. inom jazzmusik och folkmusik i olika länder.

klarinett
James Galway's Christmas Album
Julmusik för flöjt med pianoackompanjemang.
355 kr
Köp