Rockbandet 2 Keyboard - Videolektioner

Till alla böcker i serien Rockbandet i och Rockbandet 2 finns videolektioner här på musikskolan.se, totalt 150 lektioner. I dessa lektioner visas t. ex. kompfigurer, ackord och melodislingor i olika svårighetsgrader. För sångaren finns värdefulla sångtips på varje låt.