Trumpeten och jag

Ann-Marie Sundberg och Barbro Ekinge

Trumpeten och jag är en populär trumpetskola i fyra delar med genomtänkt progression, tydliga noter och fina illustrationer.  

Trumpeten och jag 1
Trumpetskola i fyra delar av Ann-Marie Sundberg och Barbro Ekinge.
166 kr
Trumpeten och jag 2
Den andra av fyra delar i trumpetskolan av Ann-Marie Sundberg och Barbro Ekinge.
178 kr