Musik i skolan

MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik av Zandra Adolfsson, Jan Utbult och Pia Åhlund. Materialet är baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans årskurs 1-3. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material.

MUSIK I SKOLAN INNEHÅLLER:Musik i skolan
  • Lärarhandledning 1-3
  • Sångbok 1-3
  • Elevhäfte 1
  • Elevhäfte 2
  • Elevhäfte 3
  • Album med sånger och kompbakgrunder på Spotify och andra streamingstjänster
  • Filmer på musikskolan.se och YouTube
  • Cd-skivor med alla sånger och kompbakgrunder
MUSIK I SKOLAN är indelat i 14 kapitel (arbetsområden) fördelat på 28 musiklektioner för varje årskurs. Några områden är parallell-lagda över hela lågstadiet för att underlätta samarbete mellan klasser, lärare och ämnen, andra är typiska för ämnet.

I Lärarhandledning 1-3 finns utförliga lektionsanvisningar och referenser till Sångbok och Elevhäften. Varje lektion är noggrannt beskriven utifrån innehåll, syfte och metodik och med en genomtänkt progression. Materialet passar således både för de lärare med stor erfarenhet som vill ha inspiration, nya idéer och ”färdigt material” som för lärare som är nyutbildade och behöver bygga upp en ”repertoar”, har kortare erfarenhet eller begränsad utbildning.

Sångbok Årskurs 1-3 innehåller 84 sånger och låtar. Här finns både nyskrivet material och klassiker, anpassade till elevernas åldrar och presenterade i ett pedagogiskt sammanhang. Sångerna och instrumentalstyckena är noterade med noter, text och ackord. Till varje sång finns inspirerande tips och hänvisningar till Lärarhandledning Årskurs 1-3 för lektionsplanering och förslag på upplägg.

Allt material i Sångbok Årskurs 1-3 finns inspelat, både i fullständiga versioner med sång och komp och som kompbakgrunder utan sång. Albumen finns på Spotify och andra streamingtjänster med titlarna Musik i skolan 1, Musik i skolan 2 och Musik i skolan 3. Det inspelade materialet går även att beställa separat på cd-skivor.

Elevhäfte 1, 2 och 3 är utformade utifrån elevernas läsmognad och innehåller mestadels praktiska uppgifter för de yngsta eleverna. Häftena kan användas för inspiration och lektionstips, för att befästa kunskaper och som stöd för barns olika inlärningsmetoder. De kan också fungera för en tillfällig vikarie och som elevernas sångbok att få med sig efter avslutat läsår. Elevhäftena beställs separat.

För att du som lärare ska kunna arbeta fritt i klassrummet, lätt kunna presentera en sång, enkelt kunna kompa klassen etc, finns alla sånger och klingande övningar på Spotify och andra streamingstjänster som album med titlarna Musik i skolan. Cd-skivor med samma innehåll går att beställa.

Som ett komplement till lärarhandledningen finns filmer till många av lektionerna, publicerade på YouTube och på musikskolan.se. Många av filmerna passar även bra att visa för eleverna på musiklektionen.

Här på musikskolan.se finns även många andra bra resurser att använda för dig som är lärare. Klicka här för att läsa mer.
Musik i skolan Lärarhandledning Årskurs 1-3
Ett heltäckande läromedel i musik för årskurs 1-3.
1195 kr
Musik i skolan Sångbok Årskurs 1-3
Sångbok med noter och spelanvisningar till Musik i skolan Årskurs 1-3.
395 kr
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 1
Elevhäfte för årskurs 1.
29 kr
Info Köp
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 2
Elevhäfte för årskurs 2.
29 kr
Info Köp
Musik i skolan Elevhäfte Årskurs 3
Elevhäfte för årskurs 3.
29 kr
Info Köp
Musik i skolan Cd-box Årskurs 1-3
Sex cd-skivor med alla sånger både som fullversioner och som kompbakgrunder.
595 kr
Jag tänker inte vara rädd - en musikal för barn
Musikal för barn med 13 nyskrivna sånger. Temat är rädslor och mod.
350 kr
Musik i skolan Lärarpaket Årskurs 1-3
Musik i skolan Lärarhandledning 1-3 + Musik i skolan Sångbok 1-3
1395 kr
Spela boomwhackers Cd-skiva
Cd-skiva med alla låtar som ingår i materialet Spela boomwhackers.
125 kr
Spela boomwhackers Elevhäfte
Elevhäfte till läromedlet Spela boomwhackers.
37 kr
Info Köp
Spela boomwhackers Lärarhandledning
Boomwhackers passar bra i grupp, både i grundskolan och kulturskolan. Ett helt nytt material ...
335 kr